Auteur: els

Dit blog helpt me om alles in mijn overvolle bovenkamer wat te ordenen. Puur eigenbelang dus, lekker egoïstisch!

Corona 8

Vanmorgen 8u, de winkeldeur van AH Wemmel wordt geopend. Met de verplichte winkelkar aan de hand stromen de eerste klanten binnen. Onder hen een oud vrouwtje dat zich richting broodafdeling begeeft.

Ik begroet haar met een knikje en een glimlach.

“Wat een brede glimlach zo vroeg in de ochtend” zegt ze.

“Ja mevrouw, als ik jou was zou ik oppassen want mijn glimlach is besmettelijk.”

Het oude vrouwtje moet er hartelijk om lachen.

“Zie je wel?” zeg ik.

“Gelijk heb je” zegt ze en voegt er meteen aan toe “dank je wel voor jouw lach”.

❤️

corona (7)

“De huid is het grootste orgaan van de mens” werd me destijds tijdens mijn opleiding verpleegkunde meegegeven door een oude, steeds boven zijn bril loensende dokter. Indien hij het toen zou gehad hebben over het voeden van je huid zou ik spontaan aan allerlei zalfjes en crèmes gedacht hebben. Dat dit orgaan nood heeft aan een andere soort voeding is me in de voorbije weken pas duidelijk geworden door het ervaren van het gemis daarvan. Huidhonger is actueler dan ooit. Bovendien vind ik het een fantastisch mooi Nederlands woord dat perfect zegt wat het betekent.

Dat ik geen knuffelmens ben is geweten. Ook andere vormen van huidcontact die anderen als weldoend ervaren ga ik niet opzoeken, professionele massage is daar een voorbeeld van.

Bijgevolg zou ik met de anderhalvemeter regel weinig moeite hebben, dacht ik vooraf. En toch ben ik geschrokken van het aantal keer dat ik in het gewone leven lichamelijk contact maak en hoe dikwijls mijn anderhalvemeter bubble doorprikt wordt. De check- check- check boodschap waarmee we willens nillens via de media geconfronteerd worden lijkt me geconditioneerd te hebben. Ik ben me veel bewuster van mijn aanrakingen en die van anderen.

In het pré- corona tijdperk deelde ik graag schouderklopjes uit aan collega’s als een soort beloning, begroeting of bevestiging. Wanneer mijn hand zich nu ergens halfweg tussen mij en de collega bevindt besef ik plots dat het niet mag en laat ik zelfcorrigerend mijn hand weer zakken. Hetzelfde heb ik wanneer ik mezelf voorstel aan een nieuwe medewerker. Spontaan reik ik de hand, het is een vorm van welkom heten. Het voelt het als een soort uitwisseling van visitekaartjes. Als ik het even vergeet reik ik in het ijle…. En blijf ik achter met het gevoel dat er iets ontbreekt.

Onze, tot het nationaal heldendom verheven Prof. Van Ranst, beweerde in een interview dat we de gewoonte om elkaars hand te schudden beter voorgoed achterwege zouden laten. Dat zal mij alvast de nodige moeite kosten. Oude gewoonten zijn moeilijk te doorbreken. Heeft de handdruk wel een waardige vervanger vraag ik me af? Ik zie me geen elleboogstootje geven bij wijze van begroeting. Voetje tik is ook maar niks. En een buiging is zo formeel en onderdanig. Iemand een idee?

Heeft de handdruk nog toekomst? Of gaan we over tien jaar zeggen: “in 2020, toen we elkaar nog de hand schudden….”?

Corona dagboek (6)

Donderdagnamiddag, 30/3 Brusselse Ring

Na een weerom drukke werkdag ben ik op weg naar huis. De Brusselse Ring ligt er onrealistisch leeg bij. “Wake me up when it’s all over” is het eerste wat mijn gedachten doorkruist. Ergens hoop ik dat dit alles slechts een droom is.

Anderzijds is dit misschien wat de mensheid nodig heeft? Ik heb me de laatste jaren enorm geërgerd aan het gebrek aan respect en verdraagzaamheid binnen onze samenleving. Nu lijken we terug met de voeten op de grond gezet. Gereset naar de basiswaarden die we, naar mijn gevoel, onderweg uit het oog verloren waren. Respect voor de natuur, respect voor elkaar, verdraagzaamheid, aandacht voor gezondheid en veiligheid, zorg voor elkaar,…

Enkele negatieve menselijke gedragingen buiten beschouwing gelaten moet ik toegeven dat ik de voorbije weken verrast was over het aantal hartverwarmende, menslievende acties dat ondernomen werd om de kwetsbare medemens te helpen. En over de inzet van iedereen, waarbij ik de mensen reken die ondanks de kans op besmetting aan het werk bleven. Dit alles maakt het leven dragelijker in deze bijzondere tijden.

Hip Hip Hoera, de goedheid in de mens is, in tegenstelling tot wat ik dacht, dan toch niet dood. Er lag enkel een stoflaagje op. En dat virus was nodig om dat stoflaagje weg te blazen.

Mijn hoop is dat de mensheid in dit geval geen kortetermijngeheugen heeft en dat deze positieve wending zich ook na de crisis zal doorzetten. Laat ons niet weer afdwalen van die belangrijke levenswaarden!

corona (5)

Voor de mensen die zich afvragen waar het witte laken gebleven is dat aan onze voordeur hing: ik heb het weer binnen gehaald.

Niet omdat ik de zorgsector geen warm hart meer toedraag, zeker niet. Ook niet omdat het vandaag lakenwisseldag is. Nee, er is een andere reden.

Toen ik vanmiddag door onze straat wandelde viel het me voor het eerst op: overal hingen stralend witte lakens of handdoeken uit de raam en toen viel mijn blik op mijn laken. Schaamrood kleurde mijn wangen. Grauw, grijs….afschuwelijk!

Het was niet zozeer de grauwheid van het laken dat ik verafschuw. Maar wel het feit dat de grijze kleur iets over mij zegt wat ik liever verborgen hou.

“Dat ik geen huishoudwonder ben kan mijn partner beamen. Maar daarom hoeft gans Beerse het niet te weten” dacht ik en nam vervolgens dat grauwe laken snel terug binnen.

Corona (4)

Brussel, 05.30u op een werkdag in volle coronacrisis.

Ik haalde mijn voet van het gaspedaal en maneuvreerde mijn wagen naar de kant van de weg, richting blauwe zwaailichten.

Ik opende het portierraampje. Een agent keek even in mijn auto en vroeg me met een opvallend rollende r: ‘Wat doet u op dit uurrr op de weg mevrrrouw?’

‘ Ik ben op weg voor mijn job, ik start om 6u in Wemmel’

‘En u bent van?’

‘Van Beerse, bij Turnhout’

Er volgde een korte stilte.

Wellicht probeerde hij zich de kaart van België voor de geest te halen. Vervolgens keek hij me aan alsof hij een leugen in mijn ogen probeerde te ontdekken.

Ik las zijn gedachten: waarom kom jij in ’s hemelsnaam van Beerse naar Wemmel om te werken? Ik geef toe, soms stel ik mezelf die vraag ook en het antwoord is nog steeds hetzelfde: omdat ik van mijn werk hou.

‘Kan je dat bewijzen?’

‘Bewijzen…..euh nee, niet echt.’

‘Of ja, wacht even’ en ik haalde mijn knalblauwe Albert Heijn agenda uit mijn tas. Gegeneerd voor mijn slordig handschrift opende ik de agenda op week 13. Op 24/3 stond duidelijk (nu ja, duidelijk….) vermeld: Wemmel 6-12.30u.

‘Oké, dat lijkt me corrrect, u mag doorrrijden, prrettige werrkdag’

En ik zette mijn weg verder langs de spookachtig lege Brusselse wegen.

Corona (3)

foto: els 3/2020

Twee guitige kinderogen staren door het raam onze woonkamer in. Ik maak een zwaaiende beweging naar de kleuter die buiten voor het raam staat. De kleuter schrikt even wanneer onze blikken kruisen. Hij maak een wijzende beweging richting knuffelbeertjes die voor ons raam zitten en er verschijnt een vrolijke glimlach op het kindergezichtje.

Die glimlach…..daar doen we het toch voor?